Producten en Diensten

Soorten onderzoek

Opinieonderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek
Positionerings en segmenteringsonderzoek
marktpotentieel en haalbaarheidsstudies
quality-audits en organisatiemonitoren
image-onderzoek
lezersonderzoek, lezersbereik
tijdreeksenonderzoek, trendanalyse
produktonderzoek (verpakking, prijsstelling, smaak, doelgroepen, enz.)

Soorten onderzoek

Veldwerkmethodieken

Telefonische interviews
Face-to-face interviews
Schriftelijke enquetes
Electronische surveys: Email, Internet
Diepte-interviews (focus-groups en in-depth)

Soorten onderzoek

Faciliteiten

Data-entry en gegevensbewerking
Data-analyse (frequentietabellen, kruistabellen, correlaties, factoranalyse, regressieanalyse, conjunct analyse, Lisrel, MDS (Multi Dimensionele Schaling), enz.
Database-marketing en -management
tekstverwerking en script-editing
grafische presentatie (PowerPoint, dia’s, sheets, color-prints)
fulfilment en adresselectie

-